Σχετικά με την έδρα

Πότε;
Τον Ιανουάριο του 2019 υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της UNESCO με αντικείμενο τη σύσταση Ερευνητικής Έδρας υπό την αιγίδα του διεθνούς Οργανισμού με αντικείμενο την «Έρευνα για το Μέλλον». Η μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ηγείται των δραστηριοτήτων της έδρας.

Γιατί;

Με τη δημιουργία της έδρας το ΙΤΕ συμμετέχει πλέον σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 700 ιδρύματα σε 116 χώρες. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος της UNESCO είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και του διαμοιρασμού της γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε πεδία που άπτονται των βασικών προγραμματικών στόχων του οργανισμού (εκπαίδευση, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, πολιτισμός και επικοινωνία).

Σε πολλές περιπτώσεις οι έδρες της UNESCO λειτουργούν ως δεξαμενές σκέψης (think tanks) επιτελώντας καταλυτικό ρόλο στη γεφύρωση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και έρευνας με τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών για την παραγωγή και χάραξη πολιτικής με θετικό κοινωνικό πρόσημο. Ειδικά σε τομείς που παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, όπως και στην περίπτωση της Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) στη χώρα μας, οι έδρες της UNESCO έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε κέντρα αριστείας και καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η έδρα με αντικείμενο την «Έρευνα για το Μέλλον» αποτελεί μέλος του Δικτύου Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Εδρών της UNESCO στη θεματική της Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) και του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (futures literacy).

Με την ίδρυση της έδρας UNESCO το Δίκτυο Πράξη και το ΙΤΕ συμβάλλει στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το Μέλλον και την Προοπτική Διερεύνηση, καλύπτοντας το κενό που διαπιστώνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ποιος;

Ο Δρ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, επικεφαλής της μονάδας Προοπτικής Διερεύνησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είναι ο κάτοχος της Έδρας UNESCO in Futures Research. Ο Επαμεινώνδας δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της προοπτικής διερεύνησης, και είναι ιδρυτικό μέλος του κόμβου του Millennium Project στην Ελλάδα. Πρόσφατα ερευνητικά του αντικείμενα αφορούν το μέλλον της καινοτομίας στην Κίνα, καθώς και την ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών για την εξερεύνηση σεναρίων και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Είναι κάτοχος διδακτορικού (VUZF, Βουλγαρία) στη χρήση σεναρίων για την ανάπτυξη στρατηγικής και είναι πιστοποιημένος Future Strategist (ICFS, Σουηδία). Έχει λάβει υποτροφία σπουδών από το Ίδρυμα Ωνάση.

Η Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ανάπτυξης της Έδρας UNESCO καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις. Η Ιριάννα είναι υποψήφια διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Turku (Φινλανδία), και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις (SOAS, ΗΒ). Η Iριάννα εργάστηκε για 3 έτη στον τομέα προοπτικής διερεύνησης της UNESCO, και έχει σημαντική εμπειρία σε συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια, καθώς και σε θέματα διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Ο Δρ. Αντώνης Αγγελάκης, διαχειρίζεται τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το οικοσύστημα καινοτομίας. Ο Αντώνης έχει διδακτορικό σε θέματα πολιτικών τεχνολογίας και καινοτομίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) καθώς και μεταπτυχιακό σε θέματα δημόσιας πολιτικής (Πανεπιστήμιο York, HB), ενώ έχει συμμετάσχει σε μελέτες προοπτικής διερεύνησης για την περιφέρεια Κρήτης καθώς και σε μελέτες προοπτικής διερεύνησης που άπτονται εξειδικευμένων τεχνολογικών πεδίων (π.χ. αναδυόμενες τεχνολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων).

Η Άννα-Μαρία Αναξαγόρου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου De Montfort University of Leicester United Kingdom με πτυχίο Computer Science with Honors. Αυτό το διάστημα κάνει το μεταπτυχιακό της, MBA με ειδικότητα στο Human Resources Management (Canterbury Crist Church University). Η Άννα-Μαρία είναι υπεύθυνη της προώθησης και προβολής των δράσεων της έδρας.

Μάθετε περισσότερα

για τους στόχους και τις δράσεις