Η Έδρα UNESCO on Futures Research αλλάζει την ορολογία που χρησιμοποιεί για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Guardian, η έδρα UNESCO on Futures Research, που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αλλάζει από σήμερα τις λέξεις που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη. 

Αντί του όρου «κλιματική αλλαγή» , υιοθετούμε τους όρους «κλιματική κρίση και κλιματική κατάρρευση».

Αντιστοίχως στα αγγλικά κείμενα αντί του  “climate change”, οι προτεινόμενοι όροι είναι  “climate emergency, crisis ή breakdown”, ενώ υιοθετείται ο όρος “global heating” αντί του “global warming”.

Ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., Antonio Guterres, χρησιμοποίησε ήδη τον όρο «κλιματική κρίση, τον Σεπτέμβριο, περιγράφοντας την ως μια απειλή για την επιβίωση, ενώ χρησιμοποιείται και από σημαντικούς ερευνητές της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η Έδρα UNESCO on Futures Research, στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αφορούν τον Στόχο 13 (Δράση για το Κλίμα), και καλεί τους δημοσιογράφους και τους ερευνητές στην Ελλάδα να υιοθετήσουν τον όρο «κλιματική κρίση».

Link

– Guardian:https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment

About the author