Υλικό

Ένας από τους βασικούς στόχους της Έδρας UNESCO on Futures Research είναι η  προώθηση της προοπτικής διερεύνησης και της έρευνας για το Μέλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο και στηρίζοντας την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, προσπαθούμε το παραγόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό να είναι ελεύθερα διαθέσιμο για ερευνητικούς, επιμορφωτικούς και άλλους σκοπούς.

Στην ενότητα “εκδόσεις”  μπορείτε να βρείτε άρθρα μας δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου, εκθέσεις (reports) έργων, καθώς επίσης και δημοσιεύσεις άλλων συνεργατών.