Ελλάδα Καινοτομία 2035

Γενικές Πληροφορίες

Η Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έρευνας για το Μέλλον  (Foresight) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ π. ΤΑΝΕΟ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), όπου συμφώνησαν να συνεργαστούν ως προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής γνώσεων για τις εξελίξεις στους τομείς της καινοτομίας και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στοχεύοντας στον σχεδιασμό κοινών ενεργειών.

Αφορμή αποτέλεσε η κοινή διαπίστωση ότι, οι εξελίξεις στο ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας,  επηρεάζονται από τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, οι οποίες αναλύονται από την Ομάδα Εργασίας  στο πλαίσιο των εργασιών της ενώ, παράλληλα, η χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστα με την ουσιαστική συμβολή της ΕΑΤΕ. Έτσι, οι στρατηγικές αναλύσεις  στα πεδία αρμοδιότητας της Ομάδας Foresight μπορούν  να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από την ΕΑΤΕ στο πλαίσιο της αποστολής της, με στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκινάει με ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης σεναρίων, με τίτλο «Innovation 2035», όπου θα διερευνηθεί η πορεία του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως στη διαδικασία ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και στο πώς η Ελλάδα και η ΕΕ θα υποστηρίξουν νέες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως και στο μελλοντικό προφίλ των Ελληνικών Start-ups και στην ανάδειξη των περιοχών επενδυτικού ενδιαφέροντος κοκ.

Καινοτομία Ελλάδα 2035

Η έρευνα “Ελλάδα Καινοτομία 2035” υλοποιείται από την Έδρα UNESCO on Futures Research (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ) σε συνεργασία με την Ομάδα Foresight στην προεδρία της κυβερνησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα θέλαμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις δικές σας εκτιμήσεις –  Αν σας ενδιαφέρει να συνεισφέρετε, παρακαλούμε απαντήστε ανώνυμα σε αυτές τις σύντομες ερωτήσεις.

 

Εικόνα 1: Χρονοδιάγραμμα και έρευνητικά βήματα

 

About the author