Τι είναι

H συστηματική, συμμετοχική και διεπιστημονική προσέγγιση στην εξερεύνηση του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου μέλλοντος.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προοπτικής διερεύνησης είναι τα ακόλουθα: 

  • Συμμετοχικός χαρακτήρας
  • Διεπιστημονική προσέγγιση
  • Εξερεύνηση – όχι πρόβλεψη
  • Χρονικός ορίζοντας (10-50 χρόνια)
  • Συχνά action oriented

Ο αγγλικός όρος foresight αποδόθηκε στα ελληνικά ως ‘Προοπτική Διερεύνηση’ κατά κάποια αντιστοιχία του γαλλικού όρου «analyse prospective».  

Βασικές λειτουργίες της Προοπτικής Διερεύνησης/ Τι εξυπηρετεί;

  • Προετοιμασία για το μέλλον (καλό ή κακό ενδεχόμενο)
  • Σχεδιασμό για το μεσοπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο μέλλον και βελτιστοποίηση
  • Ενίσχυση της ανακάλυψης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας