Γιώργος Προφητηλιώτης

Ο Δρ. Γιώργος Προφητηλιώτης είναι μέλος της μονάδας Προοπτικής Διερεύνησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ο Γιώργος είναι διδάκτωρ μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας των Πλανητών, διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ. Είναι, επίσης, απόφοιτος του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Tech MiniMBA: Leading Strategic Innovation» του Athens Information Technology. Ο Γιώργος έχει εκπονήσει εθελοντική πρακτική άσκηση στον Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) του Corallia Clusters Initiative και στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.