Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη

Η Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ανάπτυξης της Έδρας UNESCO καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις. Η Ιριάννα είναι υποψήφια διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Turku (Φινλανδία), και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις (SOAS, ΗΒ). Η Iριάννα εργάστηκε για 3 έτη στον τομέα προοπτικής διερεύνησης της UNESCO, και έχει σημαντική εμπειρία σε συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια, καθώς και σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας.