Εταίροι

Οι δράσεις της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για το Μέλλον» συντονίζονται από τη μονάδα Foresight του Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Social and Human Sciences Sector) της UNESCO.

Εθνικοί και Διεθνείς εταίροι που υποστηρίζουν τις δράσεις της έδρας UNESCO στο ΙΤΕ/ΠΡΑΞΗ για την «Έρευνα για το Μέλλον» είναι:

Ελλάδα

 1. Γραφείο Πρωθυπουργού, Ελληνική Δημοκρατία
 2. Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO
 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ
 4. ΕΛΙΔΕΚ
 5. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 7. Ελληνικός Κόμβος Millennium Project
 8. Δήμος Θεσσαλονίκης
 9. Περιφέρεια Κρήτης
 10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 11. EMETRIS ΑΕ

 

Διεθνείς Εταίροι

 1. Research Promotion Foundation, Nicosia, Cyprus (Government)
 2. UNESCO Chair in Anticipatory Systems, University of Trento, Trento, Italy (Academic)
 3. Law and Internet Foundation, Sofia, Bulgaria (NGO)
 4. VUZF University, Sofia, Bulgaria (Academic)
 5. National Erasmus+ Office, Kairo, Egypt (Academic)
 6. Ca’ Foscari University of Venice, Venice, Italy (Academic)
 7. Cambridge University, Cambridge, United Kingdom (Academic)
 8. China Academy of Urban Planning & Design, Beijing, China (Academic)
 9. Ministry of Education of Bolivia, La Paz, Bolivia (Government)
 10. Ministry of Education and Culture of Uruguay (MEC), Montevideo, Uruguay (Government)
 11. Research Centre for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing, China (Academic)
 12. INExCB-KZ, Almaty, Kazakhstan (NGO)
 13. China-EU Center for ICTs in Agriculture (CICTA), China Agricultural University, Beijing, China (Academic)
 14. Institute for Technology Assessment and System Analysis (ITAS), Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany (Academic)
 15. Ningbo University of Technology, Ningbo, China (Academic)
 16. University of Nottingham Ningbo China (NBUT), Ningbo, China (Academic)
 17. Higher School of Economics, Moscow, Russia (Academic)
 18. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), Montevideo, Uruguay (Academic)
 19. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, The Netherlands (Academic)