Το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα προς το 2050

Η εργασία είναι ένα ταραχώδες πεδίο στενά συνδεδεμένο με όλες τις πτυχές της ζωής. Αναμένεται ότι η δίδυμη μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) θα αλλάξει ριζικά τις αγορές εργασίας και τις δεξιότητες, σε απάντηση στις οποίες πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή. Σε αυτό το σύνθετο (ταχέως μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο) περιβάλλον, απαιτείται οι άνθρωποι, τα συνδικάτα, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς θεσμοί πρώτα να κατανοήσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις και στη συνέχεια να λάβουν τις κατάλληλες πολιτικές ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Για αυτό, τα τρία σενάρια εργασίας/τεχνολογίας 2050 που παράγονται από το Millennium Project παρέχουν μια ολοκληρωμένη και πολύτιμη βάση για μακροπρόθεσμη σκέψη και τονίζουν μια σειρά από πτυχές που απαιτούν συντονισμένες παγκόσμιες πολιτικές.

Διαβάστε την έρευνα

 

About the author