Σχετικα με εμας

H μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) του Δικτύου ΠΡΑΞΗ έχει ως στόχο τη συστηματική εξερεύνηση των μελλοντικών τάσεων, την παροχή υποστήριξης σε θέματα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και την προώθηση της καινοτόμου σκέψης και δημιουργικότητας.

Η δραστηριότητα της μονάδας εστιάζει στην εισαγωγή και διάδοση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων προοπτικής διερεύνησης αποσκοπώντας στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στη χώρα.