το μέλλον

λειτουργούμε, αποφασίζουμε, δρούμε με γνώμονα το μέλλον!

Η έννοια του μέλλοντος υπεισέρχεται και επηρεάζει βασικές ανθρώπινες λειτουργίες.

Η συστηματική ενασχόληση με το μέλλον είναι αναγκαία στο παγκοσμιοποιημένο, ρευστό περιβάλλον πολυπλοκότητας και ραγδαίων αλλαγών που ζούμε και επιχειρούμε.

Η δουλειά μας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προοπτικής διερεύνησης καθώς επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη προορατικών ικανοτήτων (anticipatory skills), στην ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης. 

Εξερευνούμε

Σχεδιάζουμε

Υλοποιούμε

η έδρα UNESCO

Με την ίδρυση της έδρας UNESCO το Δίκτυο Πράξη και το ΙΤΕ συμβάλλουν στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το Μέλλον και την Προοπτική Διερεύνηση, καλύπτοντας το κενό που διαπιστώνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Έρευνα για το Μέλλον & Εκπαιδευτικό Υλικό

Νέα

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας!

Παίζοντας με το Μέλλον

Το βιβλίο δραστηριοτήτων «Παίζοντας με το Μέλλον» έχει σχεδιαστεί για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στοχεύοντας να βοηθήσει τις νεότερες γενιές να...
Continue Reading

Θεσσαλονίκη 2040

Η ανάπτυξη των σεναρίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AIRTHINGS (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg). Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε...
Continue Reading

Business FutureProofing

Is our strategy and business plan sustainable and resilient in the light of current trends and disruptive changes? This is...
Continue Reading

Business FutureProofing

Είναι η στρατηγική μας και το επιχειρηματικό πλάνο βιώσιμο και ανθεκτικό υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων και των ανατρεπτικών...
Continue Reading

υποστηρικτές έδρας UNESCO on Futures Research

στρατηγικοί εταίροι