το μέλλον

λειτουργούμε, αποφασίζουμε, δρούμε με γνώμονα το μέλλον!

Η έννοια του μέλλοντος υπεισέρχεται και επηρεάζει βασικές ανθρώπινες λειτουργίες.

Η συστηματική ενασχόληση με το μέλλον είναι αναγκαία στο παγκοσμιοποιημένο, ρευστό περιβάλλον πολυπλοκότητας και ραγδαίων αλλαγών που ζούμε και επιχειρούμε.

Η δουλειά μας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προοπτικής διερεύνησης καθώς επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη προορατικών ικανοτήτων (anticipatory skills), στην ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης. 

Εξερευνούμε

Σχεδιάζουμε

Υλοποιούμε

η έδρα UNESCO

Με την ίδρυση της έδρας UNESCO το Δίκτυο Πράξη και το ΙΤΕ συμβάλλουν στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το Μέλλον και την Προοπτική Διερεύνηση, καλύπτοντας το κενό που διαπιστώνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Έρευνα για το Μέλλον & Εκπαιδευτικό Υλικό

Νέα

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας!

Παίζοντας με το Μέλλον

Το βιβλίο δραστηριοτήτων «Παίζοντας με το Μέλλον» έχει σχεδιαστεί για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στοχεύοντας να βοηθήσει τις νεότερες γενιές να...
Continue Reading

Imagining the future together with MOMus

In the framework of the strategic cooperation between MOMus and the UNESCO Chair on Futures Research, a new educational programme...
Continue Reading

Κατασκευάζοντας ιστορίες από το μέλλον

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο MOMus και την Έδρα UNESCO on FuturesResearch υλοποιείται ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο...
Continue Reading

INSPIRE 2023: Η τέχνη συναντά το μέλλον

Λίγες ημέρες έμειναν για να επισκεφθείτε αυτή τη μοναδική έκθεση στο MOMus-Museum of Contemporary Art. Η Έδρα UNESCO για την...
Continue Reading

υποστηρικτές έδρας UNESCO on Futures Research

στρατηγικοί εταίροι