Έργα

 

 

FLxDeep: Ο Αλφαβητισμός για το Μέλλον στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Έδρα UNESCO on Futures Research_ ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στην υλοποίηση έργου που χρηματοδοτείται από την EIT Climate KIC στο πλαίσιο του προγράμματος «Deep Demonstrations», το οποίο αποσκοπεί στο συστημικό μετασχηματισμό για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας. ...
Continue Reading

Η Έδρα UNESCO on Futures Research επιστημονικός σύμβουλος του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Στο πλαίσιο του έργου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), η έδρα UNESCO on Futures Research, στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ,ανέλαβε να σχεδιάσει την μεθοδολογία ανάλυσης των παραγόντων αλλαγών επαγγελμάτων....
Continue Reading

Ανίχνευση περιβάλλοντος – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του έργου υποστήριξης της υλοποίησης της πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) από την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας, η ομάδα Προοπτικής Διερεύνησης σχεδίασε και υλοποίησε μηχανισμό  για την παρακολούθηση  τάσεων και ασθενών σημάτων με επίπτωση στις επιλεγμένες περιοχές προτεραιότητας: Δομικά Υλικά,...
Continue Reading

DRAGON-STAR Plus (H2020)

To τριετές (2015-2018) έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είχε ως στόχο να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία Ευρώπης-Κίνας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ήταν ο συντονιστής του έργου, ενώ στο...
Continue Reading

“Imagining Africa’s Futures” – UNESCO

Το έργο Imagining Africa’s Futures (IAF), είναι μια τριετής ερευνητική πρωτοβουλία της UNESCO που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα OCP του Μαρόκου, και στοχεύει στη διερεύνηση των διαδικασιών θεώρησης και χρήσης του μέλλοντος στην Αφρική, μέσω ειδικά σχεδιασμένων Futures Literacy Labs...
Continue Reading

DRAGON-STAR (FP7)

To τριετές (2012-2015) ευρωπαϊκό έργο «Dragon-STAR» είχε ως στόχο την υποστήριξη της σινο-ευρωπαϊκής συνεργασίας, σε 4 επίπεδα: • Την ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής Κινέζων εταίρων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΤΑ. • Την περαιτέρω προώθηση του σκέλους της αμοιβαιότητας στη συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας,...
Continue Reading