Η αρχική πλατφόρμα SES αναπτύχθηκε από το Policy Lab του JRC με στόχο να επιτρέψει σε ειδικούς εμπειρογνώμονες να κατανοήσουν καλύτερα μελλοντικά σενάρια, να δημιουργήσουν και να βιώσουν διαφορετικά μέλλοντα, και να αλληλεπιδράσουν επιλέγοντας στρατηγικές δράσεις. Η πλατφόρμα έχει την μορφή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού ρόλων, στο οποίο οι παίκτες θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν βιώνοντας διαφορετικά μελλοντικά σενάρια.

Η Έδρα UNESCO σε συνεργασία με το JRC, και το Millennium Project, ανέπτυξε μιας ειδική έκδοσης της πλατφόρμας SES, εστιασμένη στο μέλλον της εργασίας και της τεχνολογίας οδεύοντας προς το 2050. Η έκδοση του “παιχνιδιού”, SES Work/Tech 2050,  βασίζεται στα 3 σενάρια για το 2050, που αναπτύχθηκαν από το Millennium Project, στo πλαίσιo μια παγκόσμιας έρευνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 ειδικούς σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι εξέτασαν όλες τις μελλοντικές τεχνολογίες και τις συνέργειες τους:

Scenario 1: It’s Complicated – A Mixed Bag. (Όλα είναι μπερδεμένα)

Το σενάριο αυτό περιγράφει ένα μέλλον, το οποίο προκύπτει από την εξέλιξη των τάσεων που παρατηρούνται σήμερα, αλλά εξελίσσονται πλέον με απίστευτη ταχύτητα. Το περιβάλλον του 2050 διαμορφώνεται από ένα μείγμα τυχαίων αποφάσεων, χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική, και χαρακτηρίζεται από άτακτη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, και υψηλή ανεργία ελλείψει μακροπρόθεσμων στρατηγικών από της κυβερνήσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι αντικρουόμενα, ενώ μεγάλες πολυεθνικές έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις ισχυρότερες από τις εθνικές κυβερνήσεις.Τέλος, η καθημερινότητα είναι σε μεγάλο βαθμό εικονική και τρισδιάστατη.

Scenario 2: Political/Economic Turmoil – Future Despair. (Ο πλανήτης σε απελπισία)

Οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις επιπτώσεις της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΓΤΝ). Όλα ξεκίνησαν το 2030, όπου η απουσία στρατηγικών οδήγησε στην εκτόξευση της ανεργίας στο 33% και κατέληξε στις μεγάλες πολιτικές αναταραχές του 2050. Η κοινωνική πόλωση και τα πολιτικά αδιέξοδα μεγάλωσαν, την ίδια στιγμή που η παγκόσμια τάξη καταρρέει υπό ένα μείγμα διακυβέρνησης από έθνη-κράτη, τεράστιες πολυεθνικές, τοπικούς πολέμαρχους, τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα.

Scenario 3: If Humans Were Free – the Self-Actualization Economy. (Η απελευθέρωση του ανθρώπου)

Οι κυβερνήσεις αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης, με επιτυχημένες στρατηγικές, εισάγοντας σταδιακά πρωτοβουλίες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και προωθώντας την αυτοαπασχόληση. Καλλιτέχνες, σταρ των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της βιομηχανίας του θεάματος, βοήθησαν στην σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας επικρατούσας αντίληψης, η οποία απορρίπτει την ιδέα της απασχόλησης και στηρίζει την νέα τάση της αυτό-ενεργοποίησης. Ο στόχος είναι η ατομική πνευματική βελτίωση, η απόκτηση γνώσης, το θετικό αποτύπωμα του ατόμου στην κοινωνία. Μόλις 1 δις είναι ο αριθμός των ανέργων, ενώ 3 δις είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Αποκτήστε το παιχνίδι και τις οδηγίες για τους διευκολυντές

Υποστηρίξτε την έκδοση του SES Work/Tech 2050

Επικοινωνήστε μαζί μας
About the author