Η Έδρα UNESCO on Futures Research επιστημονικός σύμβουλος του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Στο πλαίσιο του έργου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), η έδρα UNESCO on Futures Research, στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ,ανέλαβε να σχεδιάσει την μεθοδολογία ανάλυσης των παραγόντων αλλαγών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, η Έδρα θα εκπονήσει έναν πρακτικό οδηγό όπου θα παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση και θα αναλύονται τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τους εμπειρογνώμονες για την ανίχνευση του περιβάλλοντος και την ανάλυση των παραγόντων αλλαγής των επιλεγμένων επαγγελμάτων (αμπελουργός-οινοποιός, αργυροχρυσοχόος, ψυκτικός, ελαιοργός, κλπ). Τέλος, θα υλοποιηθεί εργαστήριο για την εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων σε εργαλεία προοπτικής διερεύνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: futures@praxinetwork.gr

About the author