Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία

Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) αποτελεί μια διαδικασία η οποία σκοπεύει να συνδέσει την παραγωγή έρευνας από τους ερευνητές με φορείς της κοινωνίας, στοχεύοντας να ευθυγραμμιστούν τα αποτελέσματά της έρευνας, με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Η μονάδα προοπτικής διερεύνησης προσφέρει υπηρεσίες RRI χρησιμοποιώντας συμμετοχικά εργαλεία προοπτικής διερεύνησης, προσδίδει μία μακροπόθεσμη διάσταση και εισάγει στη διαδικασία και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Η προσέγγιση περιλαμβάνει συμμετοχικά εργαστήρια, παιχνίδια, και πλατφόρμες αλληλεπίδρασης: